Flash News


2020-2021 中銀人壽香港超級聯賽


排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 冠忠南區 2 1 1 0 7 3 4 4
2 東方龍獅 1 1 0 0 5 0 5 3
3 天水圍飛馬 2 1 0 1 1 4 -3 3
4 標準流浪 2 0 2 0 5 5 0 2
5 傑志 1 0 1 0 2 2 0 1
6 理文 1 0 1 0 2 2 0 1
7 愉園 1 0 1 0 2 2 0 1
8 晉峰 2 0 0 2 0 6 -6 0

資料只作參考用途


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.