Flash News
  EAFF E-1東亞足球錦標賽2022決賽週 日本 3:0 韓國 中國 1:0 香港


2022-2023 中銀人壽香港超級聯賽


中銀人壽香港超級聯賽

排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 標準流浪 0 0 0 0 0 0 0 0
2 東方龍獅 0 0 0 0 0 0 0 0
3 香港U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 港會 0 0 0 0 0 0 0 0
5 傑志 0 0 0 0 0 0 0 0
6 冠忠南區 0 0 0 0 0 0 0 0
7 理文 0 0 0 0 0 0 0 0
8 晉峰 0 0 0 0 0 0 0 0
9 深水埗 0 0 0 0 0 0 0 0
10 和富大埔 0 0 0 0 0 0 0 0

資料只作參考用途


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.