Flash News

球賽結果

(GK) : 守門員   (C) : 隊長   (OG) : 烏龍球   (PEN) : 十二碼   (M.PEN) : 射失十二碼

(BM) : 比賽前         (HT) : 半場       (BET) : 加時階段前        

(EHT) : 半場(加時階段)       (EAM) : 比賽後(加時階段)

(PSO) : 互射十二碼階段       (AM) : 比賽後


香港飛馬

0

恆華足球體育會

1

丙組聯賽

2021-11-14

入場人數 : --香港飛馬

0:1


恆華足球體育會

倫浩賢 14'

十二碼記錄

0:0

詳細資料

正選球員

魏博強
黃立誠
甄梓勤
余子傑
伍栢衝
連浩彬
陳駿輝
周浩陞
何智峰 [C]
梁樂臻
歐陽俊
廖晉業   
倫浩賢   
王皓雲   
余嘉瑋   
[C] 陳耀麟   
李震洋   
鄭禮騫   
劉錦鏗   
鄭力華   
馮學林   
張緯量   

後備球員

吳君煒
魏千皓
虞天寶
馬文軒
何承峰
朱浚謙
馮浩揚
陳君裕
羅雋喬   
賴啟卓   
鄺浩然   
簡偉傑   

賽事統計

--(--) 射門(命中目標) --(--)
--角球--
--越位--
--犯規--
--撲救--
--黃牌5
--紅牌--

黃牌記錄

鄭禮騫 45' +1'
李震洋 61'
羅雋喬 74'
鄭力華 81'
劉錦鏗 85'

換人記錄

何承峰 連浩彬 61'
虞天寶 余子傑 75'
魏千皓 甄梓勤 75'
吳君煒 陳駿輝 85'
陳君裕 周浩陞 85'
賴啟卓 張緯量 56'
羅雋喬 王皓雲 66'
鄺浩然 馮學林 75'

賽後報告

備註

        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.