Flash News

球賽結果

(GK) : 守門員   (C) : 隊長   (OG) : 烏龍球   (PEN) : 十二碼   (M.PEN) : 射失十二碼

(BM) : 比賽前         (HT) : 半場       (BET) : 加時階段前        

(EHT) : 半場(加時階段)       (EAM) : 比賽後(加時階段)

(PSO) : 互射十二碼階段       (AM) : 比賽後


葛士寶

4

晨曦

4

丙組聯賽

2021-09-26

入場人數 : --葛士寶

4:4


晨曦

饒朗天 14'
劉曉瀛 19'
陳志鏗 (PEN) 36'
劉曉瀛 44'
呂偉超 46'
馬文俊 62'
曾家威 (PEN) 90' + 1'
謝振財 90' + 5'

十二碼記錄

0:0

詳細資料

正選球員

凌仲生
廖俊賢
馬文煒
陳志鏗
何冠智
陳衍光
招民浩 [C]
饒朗天
黃泇熙
劉曉瀛
徐偉傑
謝振財   
謝浩楠   
王俊謙   
歐尚文   
曾家威   
陳子傑   
蕭沛霖   
羅俊雄   
呂偉超   
[C] 王景華   
譚志傑   

後備球員

彭嘉皓
黃俊傑
阮智輝
李俊謙
李俊諺
蔡欣傑
郭子軒
趙汝霆
關信行
馬文俊   
周鋮僖   
韓成   
崔子棋   
李祖耀   
郭逸謙   

賽事統計

--(--) 射門(命中目標) --(--)
--角球--
--越位--
--犯規--
--撲救--
2黃牌5
--紅牌--

黃牌記錄

劉曉瀛 71'
徐偉傑 83'
王景華 34'
歐尚文 55'
李祖耀 71'
崔子棋 83'
謝振財 90' +5'

換人記錄

李俊諺 陳志鏗 46'
關信行 饒朗天 64'
李俊謙 馬文煒 83'
郭子軒 陳衍光 90'
阮智輝 黃泇熙 90'
李祖耀 王俊謙 46'
郭逸謙 蕭沛霖 46'
馬文俊 歐尚文 55'
崔子棋 陳子傑 61'
周鋮僖 謝浩楠 70'

賽後報告

備註

        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.