Flash News

球賽結果

(GK) : 守門員   (C) : 隊長   (OG) : 烏龍球   (PEN) : 十二碼   (M.PEN) : 射失十二碼

(BM) : 比賽前         (HT) : 半場       (BET) : 加時階段前        

(EHT) : 半場(加時階段)       (EAM) : 比賽後(加時階段)

(PSO) : 互射十二碼階段       (AM) : 比賽後


花花

5

油尖旺

3

乙組聯賽

2021-05-30

入場人數 : --花花

5:3


油尖旺

羅雋喬 5'
陳思朗 28'
劉子亮 60'
陳思朗 (PEN) 73'
鄭禮騫 86'
潘星任 25'
陳浩軒 48'
羅梓軒 (PEN) 79'

十二碼記錄

0:0

詳細資料

正選球員

廖晉業
王皓雲
黃子倫
楊子杰
陳思朗
羅雋喬
陳耀麟
劉振忠
鄭力華 [C]
周嘉豪
鄭禮騫
吳浩然   
董世頻   
楊雋芹   
原燊鎗   
陳浩軒   
吳諾恒   
陳耀天   
羅梓軒   
[C] 張嘉俊   
鄺墡䇜   
潘星任   

後備球員

李震洋
劉子亮
曹子文   
邱世添   
吳凱旋   
羅日朗   
劉天諾   
羅梓軒'   
何泓傑   

賽事統計

--(--) 射門(命中目標) --(--)
--角球--
--越位--
--犯規--
--撲救--
--黃牌1
--紅牌--

黃牌記錄

吳浩然 55'

換人記錄

劉子亮 周嘉豪 64'
李震洋 陳思朗 75'
羅梓軒' 原燊鎗 28'
曹子文 鄺墡䇜 63'
羅日朗 吳浩然 80'

賽後報告

備註

        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.