Flash News

球賽結果

(GK) : 守門員   (C) : 隊長   (OG) : 烏龍球   (PEN) : 十二碼   (M.PEN) : 射失十二碼

(BM) : 比賽前         (HT) : 半場       (BET) : 加時階段前        

(EHT) : 半場(加時階段)       (EAM) : 比賽後(加時階段)

(PSO) : 互射十二碼階段       (AM) : 比賽後


油尖旺

2

騰翱聖約瑟

3

乙組聯賽

2021-05-02

入場人數 : --油尖旺

2:3


騰翱聖約瑟

陳浩軒 48'
羅梓軒' 55'
屈顥軍 3'
何家輝 20'
屈顥軍 83'

十二碼記錄

0:0

詳細資料

正選球員

吳卓然
吳浩然
楊雋芹
陳浩軒
吳諾恒
陳耀天
羅梓軒'
張嘉俊 [C]
黎大成
潘星任
林子聰
屈顥軍   
[C] 屈灝楠   
胡浤軒   
俞永康   
蘇學輝   
羅孝賢   
周卓昇   
周振豪   
周均俊   
何家輝   
區倬綸   

後備球員

邱和友
原燊鎗
董世頻
吳凱旋
鄺墡䇜
劉天諾
陳豫遵
莫鎮賢   
黃昊曦   
廖瑋楊   
李寧楓   
陳樂桓   
古龍斯正   
陳皓庭   

賽事統計

--(--) 射門(命中目標) --(--)
--角球--
--越位--
--犯規--
--撲救--
3黃牌--
--紅牌--

黃牌記錄

林子聰 10'
潘星任 13'
陳耀天 87'

換人記錄

董世頻 吳卓然 55'
劉天諾 吳諾恒 73'
原燊鎗 吳浩然 88'
古龍斯正 蘇學輝 49'
陳樂桓 周振豪 62'
莫鎮賢 俞永康 85'

賽後報告

備註

        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.