Flash News越季停賽及黃牌
 

越季停賽
2019/2020越季停賽
 
 
越季黃牌
2019/2020越季黃牌
 
2019/2020 年度球員以罰款代替越季停賽及黃牌申請表
2019/2020 年度球員以罰款代替越季停賽﹝青年賽事﹞申請表
 


 


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.