Flash News
  菁英盃分組賽(B組) 和富大埔 2:2 冠忠南區   菁英盃分組賽(A組) 香港飛馬 0:2 理文 [進行中]球會組別 :

車路士足球學校(香港)

花花

虎門

九龍城

葵青

光華

觀塘

騰翱聖約瑟

浩運

斯巴達亞洲

屯門

東昇

灣仔

油尖旺


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.